Actueel

'Actueel'  is een pagina met wisselende inhoud. Op dit moment zijn er meerdere onderwerpen zeer actueel in de wijk: over een aantal kunt u lezen in De laatste digitale Notenkraker. Zie daarvoor de pagina 'Home'. U kunt de digitale Nieuwsbrief daar downloaden!

 

* Het ontwerpplan voor de herontwikkeling van de groenstrook aan de Walnootstraat kunt u downloaden onderaan deze pagina. Op de Home-pagina vindt u bij het nieuwsbericht van 22 februari 2016 (De nieuwste Notenkraker!) de link naar de tekstdocumenten.

* Aan het begin van de Thorbeckelaan, aan 'onze' kant, ontstaat bij elke regenbui een enorm zwembad op de weg met alle gevaren vandien. Inmiddels is dit als 'calamitieit' aangemerkt wat betekent dat er op zeer korte termijn een oplossing wordt uitgewerkt. Zie ook het nieuwsbericht op de 'Home'pagina.

* De herinrichting van de Okkernoot- en Walnootstraat vordert langzaam maar zeker. Gaan er dingen niet zoals dat hoort? Heeft u klachten, problemen, vragen? Iedereen heeft een of meerder brieven ontvangen met ook contactgegevens van de verantwoordelijken. Aarzel niet en neem contact op met hen als u dat nodig vindt!

* De studenten van de Academie van de Stad hebben begin november 2015 de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd. Het was een goed onderzoek met heel nuttige en bruikbare aanbevelingen als resultaat. Het Wijkberaad dankt de studenten en gaat met de aanbevelingen aan de slag.

* De opvang van minderjarige statushouders op het Parnassiaterrein verloopt prima. Nicole Olvers van het Wijkberaad werkte nauw samen met alle betrokken partijen en zij hebben een kleine 'taskforce' opgericht om korte communicatielijnen te houden en de aanmeldingen van potentiële vrijwilligers te stroomlijnen. Geïnteresseerden konden zich via het Wijkberaad aanmelden, zodat de begeleiders en organisatoren van de opvang zelf zich volledig kunnen richten op de opstartfase. Het Wijkberaad was dus tijdelijk een 'aanmeld- en doorgeefloket' en we waarderen de rol die we hierin mogen spelen. Inmiddels is de gehele organisatie terug bij Parnassia.

HET IS SINDS 20 NOVEMBER 2015 NIET MEER MOGELIJK OM U AAN TE MELDEN ALS VRIJWILLIGER.

 

 

Klik hier om het bijbehorende bestand te bekijken